பேராசை பிடித்த மனைவி – Tamil Stories

  ஒரு அழகிய கிராமத்தில் கட்டிடம் கட்டும் தொழிலாளியாக குமாரசாமி என்ற இளைஞன் வாழ்ந்து வந்தான். அவனின் கட்டிடம் கட்டும் திறமையை பார்த்து அந்த ஊர் மட்டுமில்லாமல் பக்கத்து ஊர்களும் அதிகமாக பாராட்டினார்கள். அவருக்கு…